Про компанію


     Державне підприємство “Укрпромзовнішекспертиза” є провідною компанією України в галузі маркетингу та експертних оцінок зовнішньоекономічних контрактів, діяльність якої розпочалася у 1993р. і успішно триває в поточний час. До компетенції підприємства належить промисловий консалтинг, аналітичні дослідження, написання бізнес-планів, ТЕО, інвестиційних меморандумів, кон’юнктурно-цінові дослідження і т.д. Причому частина робіт випускається на регулярній основі, що дозволяє забезпечити клієнтів актуальною інформацією про зміни у ринковому середовищі.
Клієнтами ДП “Укрпромзовнішекспертиза” стала велика кількість флагманів української промисловості, зокрема переважна більшість гірничо-збагачувальних та металургійних підприємств, успішно діючих компаній машинобудівного, хімічного, аграрного секторів, а також лідерів у галузі будівництва. Окрім активної співпраці з вітчизняними компаніями, ДП «Укрпромзовнішекспертиза» плідно взаємодіє із закордонними партнерами, серед яких значна кількість потужних транснаціональних корпорацій.
Кадрову основу підприємства становлять фахівці із вищою економічною та технічною освітою, які є випускниками провідних вищих навчальних закладів України. До складу колективу входять п’ять кандидатів та один доктор наук.
З метою підвищення рівня наукових досліджень, сприяння виконанню наукових робіт та впровадження нових методичних розробок, на підприємстві створено науково – методичну раду.
Сьогодні компанія надає послуги за такими основними напрямками:
1) Промислова політика
Підприємство активно займається розробкою державних цільових програм розвитку, секторальними дослідженнями промисловості України, державними галузевими програмами розвитку, обґрунтуванням необхідності створення корпоративних лідерів, підготовкою матеріалів захисту від недобросовісної конкуренції (спеціальні або антидемпінгові розслідування)
2) Кон’юнктурно-цінові дослідження
Відділ кон’юнктурно-цінових досліджень надає повний спектр експертних послуг у галузі цінової політики та забезпечує консалтингову підтримку підприємств та організацій.
3) Маркетингові дослідження
Підприємство проводить широкий ряд маркетингових досліджень ринків промислових товарів та послуг. Зокрема, аналітики “Укрпромзовнішекспертизи” здійснюють дослідження різних галузей промисловості – будівництва, гірничо-металургійного комплексу, енергетики, легкої промисловості, машинобудування, сільського господарства, транспорту, харчової промисловості, хімічної промисловості.
4) Проектні дослідження
Даний напрямок діяльності підприємства реалізується однойменним відділом, функцією якого являється розробка бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань, інвестиційних проектів та фінансово-економічних моделей.
5) Стратегічні дослідження
Наше підприємство надає послуги зі стратегічного планування на рівні компаній та окремих галузей, а також розробляє довгострокові прогнози розвитку ринків, регіонів та секторів економіки для аналітичної підтримки прийняття стратегічних рішень.
6) Забезпечення інформацією, котра міститься у корпоративних базах даних
Компанія створила та поновлює на регулярній основі декілька баз даних з дружнім для користувача інтерфейсом, що містять різноманітні фактичні показники розвитку різних товарних ринків в країнах світу. Крім того, клієнтам пропонується база даних «Моніторинг цін».

Very interesting