Комітет з питань промислової модернізації при ТПП України

Komitet_TPPЕкономіка України критично відстає від економік країн-сусідів. Для подолання розриву необхідно досягти 8-9% приросту ВВП протягом 10 років. В той же час, сфера матеріального виробництва України, має наступні характеристики:
– високий рівень зношеності виробничих фондів (до 84%).
– домінування виробництва нижчих технологічних укладів (близько 90%).
– зменшення частки переробної промисловості в структурі ВВП (з 20% в 2003р. до 11% в 2014р.).
– втрата зовнішніх ринків в умовах високого рівня експортної залежності (частка експорту у ВВП складає близько 50%).
– відірваність вітчизняної промисловості від потреб внутрішнього ринку.
Наслідком такого стану речей є низька конкурентоздатність промисловості, домінування імпорту на внутрішніх ринках, фінансова слабкість підприємств.
В той же час, існують великі можливості для реструктуризації вітчизняної промисловості через завантаження існуючих потужностей та збільшення інвестицій в модернізацію інфраструктури. Зокрема, машинобудування може отримати великі замовлення для модернізації виробничих фондів та інфраструктури України, а металургійна галузь, окрім збільшення обсягу замовлень, матиме змогу покращити баланс торгівлі на користь внутрішнього ринку.
Інша можливості для українських підприємств – підписання Угоди про асоційоване членство з ЄС. Доступ до цього ринку вимагає інтеграції в ланцюги доданої вартості, що створюється на просторі ЄС, зокрема через налагодження партнерських відносин та відкриття виробничих філіалів компаній Євросоюзу в Україні. Сильні сторони України в цьому процесі – невисока вартість робочої сили, наявність багатьох матеріалів, вигідне географічне розташування. Крім того, відбувається процес зміщення виробництв з Китаю, через ріст виробничих витрат на китайському ринку, що також збільшує шанси на відкриття підприємств в Україні.
Оскільки процес модернізації промисловості та виробництво товарів, що здатні задовольнити попит в ЄС, є ключовими умовами економічного зростання, дуже важливим є налагодження роботи ТПП України в цьому напрямку. Сильною стороною Торгово-промислової палати є позиціонування її як площадки для здійснення інтенсивних комунікацій між представниками промисловості України, сприяння урядовим контактам та контактам на рівні громадянського суспільства (асоціацій, об’єднань, союзів тощо) та напрацювання практичних рішень для подальшого впровадження органами виконавчої влади. З метою активізації такої роботи створений спеціальний комітет – «КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ».

Цільові групи для участі в комітеті: підприємства машинобудування (автопром, с/г машинобудування, транспортне машинобудування, суднобудування, електроніка та ін.), гірничо-металургійного комплексу, будівельної галузі, представники фінансового сектору, експертних організацій та ін.

Роль комітету:
– вироблення інструментів для створення інвестиційного клімату та залучення інвестицій в матеріальне виробництво.
– розвиток іміджу України як сприятливого виробничого майданчика.
– координація дій щодо запуску процесів модернізації інфраструктури.
– реструктуризація економіки України.
– активізація внутрішніх інвестиційних процесів, спрямованих на модернізацію виробничих фондів та інфраструктури за участю вітчизняних підприємств.
– забезпечення взаємодії підприємств, експертів, державних органів, місцевих органів влади в напрямку залучення інвестицій в реальний сектор України (цей блок робіт передбачає організацію зустрічей та контактів з компаніями операторами, виробниками продукції, фінансовими установами та органами влади).
– створення спільних підприємства та партнерств, розвиток ринків збуту.