Експортна стратегія

export strategyСУТНІСТЬ ПОСЛУГИ

Визначаються ключові конкурентні переваги Вашого підприємства, та розробляється унікальна торгова пропозиція товару. Визначається стратегічна мета на 5 років та розробляється експортний маркетинговий план на рік, який включатиме в себе детальний опис дій, ресурсів, термінів виконання та відповідальних осіб

 

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТРАТЕГІЇ ЕКСПОРТУ КОМПАНІЇ

1. Аудит внутрішніх можливостей компанії при здійсненні експорту
1.2. Номенклатурний ряд продукції:
1.2.1. Специфікація
1.2.2. Наявність стандартів і сертифікації
1.2.3. Собівартість виробництва, ціни, маржа
1.3. Виробництво:
1.3.1. Виробничі потужності та їх завантаження
1.3.2. Витрати (постійні та змінні в розрахунку на одиницю продукції)
1.3.3. Можливості позмінної роботи
1.4. Ресурси:
1.4.1. Фінансові
1.4.2. Сировинні (наявність первинної сировини, напівфабрикатів тощо)
1.5. Попередній досвід маркетингової діяльності:
1.5.1. Оцінка існуючого плану / стратегії
1.5.2. Оцінка попереднього досвіду компанії в маркетингу
1.5.3. Оцінка маркетингових матеріалів
1.6. Оцінка маркетингової інфраструктури на підприємстві:
1.6.1. Аналіз процесу продажів
1.6.2. Аналіз роботи з запитами
1.7. Аналіз сильних і слабких сторін підприємства
1.8. Рекомендації
2. Дослідження потенційних ринків збуту продукції в обраних країнах
2.1. Оцінка виробництва продукції
2.2. Аналіз зовнішньої торгівлі продукцією:
2.2.1. Динаміка імпорту
2.2.2. Динаміка експорту
2.2.3. Рейтинг країн за обсягом імпортної ніші. Темпи зростання імпортних ніш
2.2.4. Аналіз імпортних цін на продукцію
2.2.5. Розрахунок вартості продукції підприємства при поставках в обрані країни
2.3. Аналіз динаміки виробництва продукції
2.4. Динаміка споживання продукції
2.5. Визначення найбільш перспективних країн для експорту продукції
2.6. Портрет ключових споживачів у визначених країнах
2.7. Тарифне та нетарифне регулювання експорту продукції у країнах
2.8. Аналіз каналів продажів продукції в перспективних країнах (дистриб’ютори, великі оптові компанії, агенти, дилери, рітейлери)
2.9. Аналіз конкурентів на відібраних ринках
2.10. Драйвери ринку продукції у визначених країнах
2.11. Прогноз розвитку попиту на ринках:
2.11.1. Внутрішній попит
2.11.2. Імпортний попит
2.11.3. Внутрішнє виробництво
3. Експортна стратегія і експортний план підприємства
3.1. Визначення ключових конкурентних переваг і розробка унікальної торговельної пропозиції для підприємства
3.2. Розробка стратегічних цілей у вимірюваних показниках на 5 років (продажі, прибуток, розробка нового продуктового ряду)
3.3. Розробка експортного маркетингового плану (на 1 рік):
3.3.1. Персональні продажі
3.3.2. Direct Mail
3.3.2. Реклама
3.3.3. PR
3.3.4. Networking
3.3.5. e-mail маркетинг
3.3.6. Медіа-маркетинг
3.3.7. інші інструменти
3.4. План ресурсного (фінансового та людського) забезпечення реалізації експортної стратегії (на 1 рік)
4. Висновки

 

В РЕЗУЛЬТАТІ Ви отримаєте деталізовану й обґрунтовану інструкцію для експорту продукції та дієвий механізм контролю процесу виходу на зовнішні ринки

ПІДТРИМКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ ВАШОЇ КОМПАНІЇ

partnerseekСУТНІСТЬ ПОСЛУГИ

  • Консультування з питань отримання документів, необхідних для експорту
  • Розробка комерційних пропозицій для потенційних клієнтів
  • Юридичне консультування
  • Просування сайту компанії в англомовному сегменті Інтернету
  • Допомога в підготовці та участі у виставках, ярмарках, шоу-румах, конференціях
  • Коригування графіку імплементації стратегії за видами діяльності, виконавцями і бюджетом

РЕЗУЛЬТАТ

Експортна стратегія буде реалізована ефективно без зайвих витрати Вашого часу