Про промислову політику

Промислова політика – це цілісна та скоординована система заходів державних органів влади, направлена на розвиток промисловості в цілому та окремих (пріоритетних) її галузей, що підкріплюється відповідними механізмами реалізації (стимулювання, регулювання та контроль через відповідні інститути держави та ринку), спрямованими на розв’язання стратегічних і тактичних завдань розвитку реального сектора: зростання обсягів та зміна структури промислового виробництва, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності національної економіки та окремих її галузей, тощо.Об’єктом промислової політики виступає весь індустріальний комплекс країни як єдиний організм.
ДП «Укрпромзовнішекспертиза» бере активну участь у формуванні та реалізації промислової політики в наступних напрямках:

-розвиток внутрішнього виробництва;

-створення  в Україні глобально конкурентоздатних корпоративних лідерів;

-державні галузеві програми розвитку промисловості;

-конкурентна політика;

-захист внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції