Визначення експортних ринків

determine marketsСУТНІСТЬ ПОСЛУГИ

На даному етапі визначаються країни (цільові ринки збуту), з урахуванням таких факторів, як розмір, потенціал, динаміка, конкурентне середовище, логістика, наявність / відсутність торгових бар’єрів. В результаті формується остаточний перелік країн потенційного експорту для подальшої розробки експортної стратегії.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

1. Вступ
2. Виробництво товару в досліджуваній країні:
2.1. Динаміка виробництва товару
2.2. Найбільші виробники товару в досліджуваній країні (профіль компаній)
3. Імпорт товару в досліджувану країну:
3.1. Динаміка імпорту товару в натуральному і вартісному вираженні
3.2. Географічна структура імпорту товару
3.3. Товарна структура імпорту товару
3.4. Імпортні ціни на товар
4. Вартість доставки товару до кордону з досліджуваною країною: конкурентоспроможність цін українського постачальника
5. Експорт товару досліджуваною країною
6. Споживання товару в досліджуваній країні
6.1. Динаміка споживання товару
6.2. Структура споживачів у досліджуваній країні
6.3. Фактори, що визначають споживання товару в досліджуваній країні
7. Основні тренди на ринку товару: споживчі переваги
8. Канали продажу товару в досліджуваній країні: переробники, імпортери, великі оптовики, дистриб’ютори, рітейлери, кінцеві споживачі. Розподіл товарних потоків
9. Точки входу на ринок досліджуваної країни
10. Тарифне і нетарифне регулювання ринку товару в країні
11. Оцінка ризиків і перспектив виходу українського експортера товару на ринок досліджуваної країни
12. Висновки і рекомендації

ЯК МИ ЦЕ РОБИМО?

  • Аналіз статистичних даних із відкритих та закритих Інтернет-ресурсів
  • Опитування гравців ринку: дистриб’ютори, експортери, рітейлери, кінцеві споживачі

РЕЗУЛЬТАТ

Виявлення імпортного попиту на ринках, де компанія може реалізувати сильні сторони, визначені на етапі аудиту експортних потужностей. Ми не просто знаходимо й аналізуємо інформацію, а інтерпретуємо її під потреби замовника