Аудит здатності до експорту

ability2exportСУТНІСТЬ ПОСЛУГИ

Визначити готовність компанії до експорту, сильні та слабкі сторони, зони ризику, зокрема:

 

 • оцінка матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва: доступ до кредитів, наявність власних джерел фінансування експортної діяльності або інвестицій, маркетинговий бюджет
 • аналіз рівня кваліфікації персоналу: англомовні менеджери, професійний досвід, повноваження проводити переговори тощо
 • оцінка виробничих потужностей та їх завантаження, можливості адаптації виробництва, кількість робочих змін
 • аналіз собівартості, ціни, маржинальності товару
 • аналіз якісних характеристик товару
 • аналіз поточних продаж
 • виявлення та аналіз помилок, недоліків у маркетинговій і збутовій діяльності підприємства
 • оцінка відповідності товару вимогам країни-імпортера
 • ступінь диверсифікації наявного експорту (за наявністю) в розрізі країн, покупців, товарів
 • аналіз плану розвитку підприємства
 • визначення наявності сертифікатів, патентів, ліцензій та іншої дозвільної документації у експортера

ДЛЯ ЧОГО ЦЕ ПОТРІБНО?

 • На цьому етапі дається відповідь: який товар експортувати?
 • Визначаються власні ресурсні можливості підприємства
 • Виявляються слабкі сторони підприємства та зони ризику
 • Визначаються сильні (унікальні, конкурентоспроможні) сторони компанії
 • Виокремлюються проблеми, що вимагають вирішення ще до початку експорту. Наприклад, наявність певних сертифікатів якості, дефіцит маркетингового бюджету, недостатня кількість кваліфікованого персоналу

ЯК МИ ЦЕ РОБИМО?

 • Анкетування робітників підприємства
 • Співбесіди з робітниками підприємства
 • Метод інтерв’ю
 • Відвідування підприємства
 • Аналіз документації підприємства

РЕЗУЛЬТАТОМ даного етапу робіт є визначення готовності компанії до експорту, її сильні та слабкі сторони, зони ризику та рекомендації щодо упорядкування внутрішніх процесів та ресурсів перед виходом на зовнішні ринки.