Захист внутрішнього ринку від недобросовісного імпорту

    Після вступу України до СОТ єдиним ефективним механізмом захисту внутрішнього ринку від недобросовісного імпорту іноземної продукції  є антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні захисні заходи.

    ДП “Укрпомзовнішекспертиза” тривалий час надає вітчизняним підприємствам послуги  економічного радника при підготовці Скарги (заяви) для ініціювання спеціальних та антидемпінгових розслідувань.

    Як правило, робота з підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів для ініціювання спеціального або антидемпінгового розслідування виконується в два етапи.
На першому етапі проводиться дослідження наявності підстав для ініціювання спеціального або антидемпінгового розслідування, а саме встановлюється причинно-наслідковий зв’язок між зростаючим або демпінговим імпортом та матеріальним збитком (або його загрозою), нанесеного цим імпортом національному виробнику.
При виявлені підстав надаються рекомендації з вибору оптимального варіанту розслідування.

Додаткова інформація:

    На другому етапі, за результатами проведеного дослідження, спільно з Замовником готується Скарга (або Заява) для ініціювання антидемпінгового (або спеціального) розслідування з подальшою її подачею в Міжвідомчу комісію з питань зовнішньої торгівлі.

    В процесі розслідування ДП «Укрпромзовнішекспертиза» приймає участь у якості економічного радника.

Законодавство:

Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=90071