Зміст дослідження

Орієнтовний зміст Дослідження щодо виявлення існування підстав для ініціювання спеціального або антидемпінгового розслідування:

1. Виробництво Продукції в Україні
2. Український експорт Продукції
2.1. Річна, поквартальна, помісячна динаміка;
2.2. Визначення частки експорту у виробництві Продукції;
2.3. Рейтинг експортерів.
3. Український імпорт Продукції:
3.1. Річна, поквартальна, помісячна динаміка;
3.2. Географічна структура імпорту Продукції, визначення основних країн-імпортерів, виробників Продукції у цих країнах;
3.3. Рейтинг основних виробників Продукції, що імпортувались в Україну.
4. Внутрішній ринок Продукції України:
4.1. Обсяг ринку;
4.2. Наповнення ринку;
4.3. Визначення частки поставок вітчизняних підприємств на внутрішній ринок України.
5. Наявність демпінгу при поставках Продукції в Україну у розрізі основних країн імпортерів (досліджується для кожної країни отремо):
5.1 Обсяг імпорту (річний, помісячний);
5.2 Визначення частки країни у загальній структурі імпорту та частки країни на внутрішньому ринку України;
5.3 Імпорт Продукції шин з досліджуваної країни у розрізі основних виробників;
5.4 Визначення демпінгу при поставках Продукції в Україну (порівняння ціни реалізації Продукції на внутрішньому ринку країни-виробника та цін експортних поставок як в Україну, так і інші країни світу);
5.5. Загальний висновок щодо демпінгу.
6. Висновки.