Кон’юнктурно-цінові дослідження

Відділ кон’юнктурно-цінових досліджень було створено при заснуванні ДП «Укрпромзовнішекспертиза», як один з провідних відділів підприємства. Метою створення підрозділу є надання консалтингової підтримки підприємствам та установам в розрізі визначення та обґрунтування цінової політики та ціноутворення на товари та послуги, та здійснення оціночної  діяльності.

Ціна є одним з найважливіших показників для кожного конкретного підприємства, так як обумовлює його фінансове благополуччя. Питання ціни виникає при здійсненні господарської діяльності підприємствами в сфері закупівель та ціноутворення на виготовлену (продану) продукцію, яке найгостріше постає в стосунках з державними органами та при взаєморозрахунках між суб’єктами господарювання. Розуміючи це, спеціалісти нашого відділу нададуть Вам повний спектр послуг в цьому питанні та допоможуть при вирішенні Ваших проблем.

Основними напрямками діяльності відділу є:

Фахівці відділу завжди нададуть швидку, обґрунтовану та професійну допомогу при здійсненні митного оформлення товарів, проведенні тендерних процедур, обґрунтуванні цін та ін.

Багаторічний досвід відділу (з 1993 року) дозволив накопичити велику кількість методичних розробок в галузі ціноутворення та здобути вагомий потенціал для швидкого і якісного надання послуг в сфері проведення цінових експертиз та моніторингу цін товарів та послуг як на внутрішньому так і зовнішньому ринках. Всі методичні розробки проходять обговорення та затвердження на науково-методичній раді підприємства. Створена за цей час у відділі  унікальна інформаційна база постійно поповнюється новими джерелами  та підписними виданнями, що дозволяє вільно орієнтуватись в ціновій політиці більшості товарів та послуг. Накопичений архів цінової інформації дозволяє аналізувати не тільки поточний період, а й проводити аналіз цін в попередні періоди. Відділом створено електронну базу «Моніторинг цін», в якій в графічному та текстовому вигляді відображена динаміка цінових індикативів на основні сировинні групи товарів по галузям.

Створення на підприємстві наукової ради дозволяє співробітникам розширювати методичну та наукову бази, що сприятиме всебічному та обґрунтованому підходу при вирішенні задач, що ставляться відділу.

Працівники відділу постійно надають консультаційні послуги державним установам України, серед яких- Державна Митна Служба України, Міністерство оборони, Міністерство економічного розвитку та торгівлі, Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном, тощо.

Постійними клієнтами нашого відділу є таки крупні підприємства України як: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод», ПАТ «Алчевськкокс», УДП «Укрхімтрансаміак», ПАТ «Центренерго», ТОВ «РУ НВП Агрінол», АТ «ВО «Конті», ЗАТ «АВК», ТОВ «УкрКава», ПАТ «Бель Шостка Україна», ТОВ «Сандора», ВАТ «Вінніфрут», ПАТ «Норд» та інші. (перелік клієнтів).